Thema's

  • Klimaat adaptatie

    De opwarming van de aarde heeft over de hele wereld gevolgen voor de natuur, onze gezondheid en veiligheid en voor de beschikbaarheid van voedsel en water.  Hoe groot de problemen straks worden, hangt af van de maatregelen die we nemen. We moeten de uitstoot van broeikasgassen verminderen, zodat opwarming beperkt blijft.Lees meer over Klimaat adaptatie

  • Circulaire economie

    Circulariteit -het hergebruiken van materialen- heeft de toekomst. Onze medewerkers vragen zich bij ieder nieuw project af hoe zij nieuwe technieken kunnen toepassen om producten en grondstoffen te hergebruiken. Geen afval meer produceren, maar denken in gesloten systemen. Grond-, weg- en waterprojecten zo inrichten dat ze toekomstbestendig zijn en passen in de circulaire gedachte. Lees meer over Circulaire economie

  • Datagestuurd werken

    Binnen en buiten de Drechtsteden wordt op het gebied van datagestuurd werken veel ontwikkeld. Een veelbelovend concept, want mogelijkheden lijken onbegrensd. De komende twee jaar sluiten wij aan op de ontwikkelingen Smart City Dordrecht en Smart Data Center. Lees meer over Datagestuurd werken

Deel op social media: