Multisensor Dent IoT: van big data naar smart data

Ingenieursbureau Drechtsteden werkt samen met Dent IoT en de Gemeente Dordrecht aan een Multisensor die kademuren continue kan monitoren. Dinsdag 5 april vond er in het RDM Innovation Dock een brainstormsessie plaats waarbij de doorontwikkeling, toepassingsmogelijkheden en de behuizing van de Multisensor centraal stonden.

​​​​​​​​​​​​​​De Multisensor kan in verschillende type kademuren worden toegepast. Randvoorwaarde is dat de sensor verbinding kan maken met een draadloos netwerk en van voeding (batterij) kan worden voorzien. Bij het bepalen van de exacte locatie komt heel wat kijken. De sensor moet namelijk exact de beweging van de kade kunnen volgen. Daarnaast speelt de waterstand, waardoor de positie van de multisensor af en toe een paar uur onder water staat, een rol. Ook moet de sensor ook intact blijven als er onverhoopt een schip tegen de kade vaart of er drijfvuil of -ijs tegen de kade botst. Uiteraard moet de sensor ook vandalismebestendig worden aangebracht. 

Wat kan de multisensor?

De Multisensor meet met behulp van Internet of Things met een hoge nauwkeurigheid en frequentie. Zo kunnen (minuscule) veranderingen in de scheefstand van de kade worden gemeten, maar ook met een zeer hoge nauwkeurigheid trillingen, vochtpercentage en temperatuurverschillen in het metselwerk worden vastgesteld. 

Multisensor​​​​​​​

Afbeelding van de Multisensor. Kijk voor meer informatie op de website van Dent IoT 

Van big data naar smart data

De Multisensor wordt via een netwerk (LoRa) aangesloten op een platform. De big data die de multisensor verzamelt, wordt via dit platform omgezet in smart data. Hierdoor is de data op een simpele manier te interpreteren en kan deze gebruikt worden bij onderhoud van de kademuren.

Effecten van bijzondere omstandigheden

De sensor kan op afstand worden ingesteld. Dit geeft ons de flexibiliteit om ook in een specifieke kortere periode meetgegevens te verzamelen. Zo kunnen we de effecten van bijvoorbeeld evenementen, een storm of een periode van extreem hoge of lage waterstanden op de kades in kaart brengen. 

Restlevensduur optimaliseren 

Door meetgegevens van de Multisensor te koppelen aan andere beschikbare meetdata zoals de waterstand, watertemperatuur en andere meteorologische gegevens kan het risicoprofiel van de kade beter in beeld worden gebracht. Dit geeft ons inzicht in de beheerskosten en de restlevensduur van de kade. Ook kunnen we vaststellen welke acties we kunnen ondernemen om deze te optimaliseren.  

 

Brainstormsessie Sensor

Deel op social media: