ISO9001 audit opnieuw behaald

Ingenieursbureau Drechtsteden werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat een zorgvuldige uitvoering van producten en diensten bewaakt. Recentelijk vond bij het IBD de jaarlijkse externe audit op de ISO9001 norm plaats. Het IBD is met vlag en wimpel door de audit gekomen.

Met het kwaliteitsmanagementsysteem hebben wij tot doel een zo groot mogelijke kwaliteit van product, proces, dienst en organisatie te realiseren. Wij hechten daarom veel waarde aan de ISO9001 certificering. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van onze diensten en kunnen we die continue verbeteren.

Fysieke audit

In tegenstelling tot de voorgaande 2 jaren, was de audit weer fysiek op ons kantoor in plaats van digitaal via MS teams. De auditeur heeft gedurende de dag gesproken met diverse mensen binnen het IBD op het vlak van de directie, kwaliteitsmanagement, het aanbestedingsproces, directievoering & toezicht en HRM.

Met de audit heeft de auditeur vastgesteld dat ons managementsysteem aan de eisen van de ISO9001 standaard voldoet. Daarnaast is de effectiviteit van het managementsysteem geëvalueerd. Hieruit bleek dat gewaarborgd is dat de organisatie in staat is om:
• te voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke, reglementaire en contractuele vereisten
• vastgestelde doelstellingen te bereiken

​​​​​​​ISO icoon​​​​​​​

Deel op social media: