Wij werken aan de omgeving van morgen

Ingenieursbureau Drechtsteden

Link naar content

Het IBD

Wij zijn Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD). Het regionale ingenieursbureau voor (semi-) overheidsinstellingen in de Drechtsteden. Wij werken voor Dordrecht en andere gemeenten in de regio. In deze steden brengen wij jaarlijks zo'n 250 projecten en ideeën tot uitvoering voor zo'n 270.000 inwoners.
Wij hebben de belangen van de Drechtsteden in ons vizier. Het is ons doel om projecten op een zo kwalitatief mogelijke manier en tegen de laagste maatschappelijke kosten te realiseren. Wij doen dit met kennis van onze partners en met de nieuwste technieken. Bij ons is afspraak ook echt afspraak. Wij zijn transparant en open in onze werkwijze, van begin tot het eind. Wij staan garant voor de beste oplossing, de slimste weg en de duurzaamste technieken. Zo werken wij aan één Drechtsteden, waar inwoners fijn kunnen leven en verblijven.

Dit zijn onze thema's

Dit zijn onze thema's

Klimaat adaptatie

De opwarming van de aarde heeft over de hele wereld gevolgen voor de natuur, onze gezondheid en veiligheid en voor de beschikbaarheid van voedsel en water.  Hoe groot de problemen straks worden, hangt af van de maatregelen die we nemen. We moeten de uitstoot van broeikasgassen verminderen, zodat opwarming beperkt blijft.

Circulaire economie

Circulariteit -het hergebruiken van materialen- heeft de toekomst. Onze medewerkers vragen zich bij ieder nieuw project af hoe zij nieuwe technieken kunnen toepassen om producten en grondstoffen te hergebruiken. Geen afval meer produceren, maar denken in gesloten systemen. Grond-, weg- en waterprojecten zo inrichten dat ze toekomstbestendig zijn en passen in de circulaire gedachte.

3D modelleren & ontwerpen

IB3D geeft de 3e dimensie aan het ingenieursbureau. We zijn altijd op zoek naar innovatie en nieuwe ontwikkelingen. Het 3D modelleren speelt een steeds belangrijkere rol binnen ons vakgebied.

Datagestuurd werken

Binnen en buiten de Drechtsteden wordt op het gebied van datagestuurd werken veel ontwikkeld. Een veelbelovend concept, want mogelijkheden lijken onbegrensd. De komende twee jaar sluiten wij aan op de ontwikkelingen Smart City Dordrecht en Smart Data Center.

Het Ingenieursbureau Drechtsteden stelt de klant centraal en is sinds 25 juni 2018 ISO-gecertificeerd voor 'Projectrealisatie in de openbare ruimte'. Het kwaliteitsmanagementsysteem van het ingenieursbureau bewaakt een zorgvuldige uitvoering van producten en diensten. Er is structuur en uniformiteit in afspraken en duidelijkheid over hoe beleid en processen zijn geregeld. Het doel is een zo groot mogelijke kwaliteit van product, proces, dienst en organisatie.

 

ISO 9001

Dit is ons werk